WARSZTATY DLA MAŁYCH DZIECI

W Bazie prowadzimy zajęcia dla małych dzieci w Gnieźnie pod nazwą “Bawimy się w Bazie”. Są to spotkania integracyjno-rozwojowe dla małych dzieci i ich opiekunów (dzieci w wieku 1 – 3 lat), które odbywają się w formie grupowych zajęć wielozmysłowych, gdzie ideą przewodnią jest zabawa, nauka, muzyka.

W trakcie zajęć angażujemy dzieci i opiekunów m.in. w: zabawy ruchowe (zmysł równowagi) oraz edukacyjne i rozwojowe (zmysł wzroku, słuchu, dotyku, węchu), w tym zabawy z wykorzystaniem tzw. materiałów niedokończonych (np. piasek, kasza, mąka, papier, woda, owoce itp.).

W czasie tych zajęć dla małych dzieci niezbędny jest udział dorosłych – poprzez intensywne wspieranie dziecka oraz zabawę razem z nim.

Warsztaty są miejscem, gdzie Dziecko znajdzie odpowiednie warunki dla swojej naturalnej aktywności i ciekawości oraz możliwości wyrażania emocji i uczuć, przy wsparciu dorosłych (prowadzącej i opiekunów).

Planowany harmonogram zajęć sprzyja także spotkaniu opiekunów i wzajemnej wymianie doświadczeń. 

To dzieci są prawdziwymi tego świata

Gdzie odbywają się warsztaty?

Warsztaty dla dzieci odbywają się w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła 5 (II piętro) – BAZA Centrum Edukacji Kreatywnej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  • BAZA – Centrum Edukacji Kreatywnej
    ul. Jana Pawła II 5/4, 62-200 Gniezno
  • 609 067 645
  • biuro@superbaza.pl